Publisert

Gode avtaler

Gode avtaler er viktig for å sikre at parter oppfyller sine forpliktelser og opprettholder et godt forhold. En god avtale innebærer at begge parter har klare forventninger til hverandre, og at begge parter står ved det de har avtalt.

Det skaper tillit og åpenhet, og gir alle parter trygghet. Når det gjelder detaljer i avtalen, bør man alltid ta seg tid til å diskutere detaljer, gjøre klart hvem som har hvilke forpliktelser, og klargjøre hva som skal skje hvis det oppstår konflikt. Dette vil bidra til å sikre at alle parter er fornøyde med avtalen.