Kort oppsummering

Her reguleres plikter og rettigheter deg som bruker og oss som leverandør har ved bruk av tjenesten godeavtaler.no (“Tjenesten”).
Vi gjør oppmerksom på at BWRR AS kan ha eierinteresser eller motta godtgjørelse fra selskapene det sendes forespørsler til.
Informasjon som blir registrert i skjemaene blir videresendt til de aktuelle aktører for innhenting av tilbud. Godeavtaler.no forestår jevnlig sletting av innsendt skjemaer.
Innsending av opplysninger skjer kryptert. Vi krypterer Informasjonen før den sendes til server – dette for å ivareta din sikkerhet.  Videre sendes alle forespørsel til tilbydere passordbeskyttet.

 

Brukeravtale

 • dette er avtale er inngått mellom:
 • BWRR AS (“Leverandør”), organisasjonsnummer 911850265.
 • Den som benytter seg av Tjenesten (“Bruker”).
 • Avtalen godkjennes elektronisk av Bruker ved innsending av skjemaer i Tjenesten. Eventuelle oppdateringer presenteres som link for Bruker og må godkjennes ved innsending av skjema.

 

Leverandør

 • Leverandør skal etter beste evne rette feil så snart som mulig.
 • Hensikten med Tjenesten er å gi Brukere en enkel, smart og konkurransedyktig mulighet til å innhente tilbud, som Brukeren selv kan velge å akseptere.
 • Leverandør har rett til å endre pris og prismodell.
 • Leverandør er ikke ansvarlig for innholdet i data som registreres av Bruker i Tjenesten, og heller ikke for Brukers bruk av Tjenesten.
 • Bruker skal holde Leverandør skadesløs for alle kostnader og tap som Leverandør blir påført som følge av at en tredjepart hevder at Brukers data eller bruk av Tjenesten er i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter.

 

Bruker

 • Bruker skal kun bruke Systemet til lovlige og bedriftsrelaterte formål. Herunder presiseres særlig at utsending av fiktive eller ikke-reelle fakturaer anses som misbruk av Systemet og er grunn til å stenge konto.
 • Bruker er selv fullt ut ansvarlig for registrerte opplysninger

 

Personvern

 • Leverandør skal sikre og behandle opplysninger med varsomhet. Dette gjøres ved bruk av kryptering og passordbeskyttelse.
 • Formål med behandling av alle data, inkludert personopplysninger, er å kunne tilby avtaler som Brukeren ønsker.
 • For å oppnå formålet benytter Leverandør underleverandøren Jotform, som oppfyller alle krav under GDPR. Se egen side her.

 

Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysningene med våre leverandører i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjeneste til deg.

Vi deler også opplysningene med andre selskap i vårt konsern i den utstrekning det er nødvendig for interne administrative formål.

I noen tilfeller vil vi dele opplysninger om deg til samarbeidspartnere.  [Nærmere beskrivelse].

Vi overfører opplysninger ut av EØS-området, blant annet fordi noen av våre leverandører og konsernselskaper befinner seg der. Vi sørger for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, enten ved avtaler med mottakerne, eller ved at mottakerne har underlagt seg sertifiseringsordninger som er godkjent i EU. Du kan få mer informasjon om slike avtaler og ordninger ved å ta kontakt med oss.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig. Dette innebærer typisk at vi sletter vår informasjon hver andre uke.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å logge deg inn på din brukerkonto hos oss, hvis du har det, eller ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Vi bruker informasjonskapsler – hva er det?

Den nye ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookie paragrafen» (ekomloven §2-7b).

Informasjonskapsler blir brukt til personalisering, pålogging, språkstyring og for statistikk som brukes til forbedring av nettsidene.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.