Publisert

Hvorfor bygge avtaler på maler?

1. Maler gir klare retningslinjer og begrensninger som begge parter kan forholde seg til. Dette minimerer risikoen for misforståelser angående hva som er avtalt.

2. Maler er i utgangspunktet oppdatert med gjeldende lovverk, slik at man kan være tryggere på at avtalen er i tråd med lovverket.

3. Maler er ofte utarbeidet av erfarne jurister, og dekker de fleste aspekter ved avtalen. Dette sparer tid og penger som ellers måtte brukes på å utarbeide en avtale fra bunnen av.

4. Avtaler som er inngått på grunnlag av maler, har muligens større sannsynlighet for å bli opprettholdt, da begge parter har fått tydelig opplyst hvilke forpliktelser de har inngått. Dette gjør det også lettere å løse eventuelle tvister.